Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (30/12/2014 10:56:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục giảm sau khi kiểm tra kháng cự 1.2230 vào hôm qua ,chúng tôi nhận thấy khả năng  Eur tiếp tục giảm sâu về hỗ trợ 1.2050. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn chưa có hướng tăng khi chưa bức phá được kháng cự 1.2570. Hôm nay chúng tôi bán xuống tại giá 1.2240 với mục tiêu hướng về 1.2050  .
Chiến Lược :
Trạng thái  :   bán tại 1.2140
Chốt lời     :   1.2050
Dừng lỗ     : 1.2250

GBP/USD 
Xu hướng :  Giảm
Dự kiến hôm nay :  GBP trở lại sideway quanh biên độ 1.5550—1.5820 vào cuối tuần qua cho thấy hướng giảm vẫn đang được duy trì tại khu vực này. Hôm qua  GBP bức phá và đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.5540 , trong xu hướng tài hạn GBP tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.5380—1.5480 hoặc 1.5280. Hôm nay chúng tôi vào bán quanh khu vực 1.5540 với mục tiêu trong ngày tại 1.5480 hoặc 1.5380 .
Chiến lược
Trạng thái : bán tại 1.5540
Chốt lời : 1.5480 hoặc 1.5380
Dừng lỗ : 1.5620

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm về gần mục tiêu của chúng tôi tại 0.8070 , cuối tuần Aud đóng cửa là một ngày giảm , khả năng hôm nay tiếp tục giảm về hỗ trợ 0.8070. Tuy nhiên đây là khu vực hỗ trợ trong dài hạn vì vậy chúng tôi tạm thời thoát trạng thái bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài