Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (24/12/2014 10:25:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh vào cuối tuần qua đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.2250, chúng tôi nhận thấy khả năng  Eur tiếp tục giảm sâu về hỗ trợ 1.2050. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn chưa có hướng tăng khi chưa bức phá được kháng cự 1.2570. Hôm nay chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh lên vùng 1.2350 xem xét bán xuống  .
Chiến Lược :
Trạng thái  :   bán tại 1.2350
Chốt lời     :   1.2250
Dừng lỗ     : 1.2420

GBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay :  GBP trở lại sideway quanh biên độ 1.5550—1.5820 vào cuối tuần qua cho thấy hướng giảm vẫn đang được duy trì tại khu vực này. Nếu như GBP bức phá hỗ trợ 1.5540 thì trong xu hướng tài hạn GBP tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.5500 và 1.5380. Chúng tôi tạm thời quan sát thêm tại khu vực này.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm về gần mục tiêu của chúng tôi tại 0.8070 , cuối tuần Aud đóng cửa là một ngày giảm , khả năng hôm nay tiếp tục giảm về hỗ trợ 0.8070. Tuy nhiên đây là khu vực hỗ trợ trong dài hạn vì vậy chúng tôi tạm thời thoát trạng thái bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài