Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/12/2014 10:35:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh vào hôm qua về kiểm tra hỗ trợ 1.2250, chúng tôi nhận thấy khả năng  Eur trở lại sideway trong biên độ 1.2250—1.2570. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn chưa có hướng tăng khi chưa bức phá được kháng cự 1.2570 , nếu như trong tuần này Eur tiếp tục bức phá hỗ trợ 1.2250 thì khả năng Eur tiếp tục giảm sâu về 1.2050. Hôm nay chúng tôi tiếp tục quan sát chờ tín hiệu mua lên nếu như Eur vẫn còn di chuyển bên trên hỗ trợ 1.2250 .
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Mua tại 1.2280
Chốt lời     :   1.2370
Dừng lỗ     : 1.2230

GBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay :  GBP trở lại sideway quanh biên độ 1.5550—1.5820 vào hôm qua , cuối ngày đóng cửa bên dưới đường trendline cho thấy hướng giảm vẫn đang được duy trì tại khu vực này. Nếu như GBP bức phá hỗ trợ 1.5540 thì trong xu hướng tài hạn GBP tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.5500 và 1.5380. Chúng tôi tạm thời quan sát thêm tại klhu vực này.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm về gần mục tiêu của chúng tôi tại 0.8100 , hôm qua Aud đóng cửa là một ngày tăng giá , khả năng hôm nay tiếp tục tăng nhẹ kiểm tra kháng cự 0.8220 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo vào tuần tới. Chúng tôi tạm thời thoát trạng thái bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài