Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (18/12/2014 10:37:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur giảm mạnh vào hôm qua cuối ngày đóng cửa tại 1.2341 như vậy Eur trở lại sideway trong biên độ 1.2250—1.2570. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn chưa có hướng tăng khi chưa bức phá được kháng cự 1.2570 , nếu như trong tuần này Eur tiếp tục bức phá hỗ trợ 1.2250 thì khả năng Eur tiếp tục giảm sâu về 1.2050. Hôm nay chúng tôi đã dừng lỗ cho trạng thái mua vào hôm qua và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Đứng ngoàiGBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay :  GBP trở lại sideway quanh biên độ 1.5550—1.5820 vào hôm qua , cuối ngày đóng cửa bên dưới đường trendline cho thấy hướng giảm vẫn đang được duy trì tại khu vực này. Nếu như GBP bức phá hỗ trợ 1.5540 thì trong xu hướng tài hạn GBP tiếp tục giảm sâu về khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.5500 và 1.5380. Chúng tôi tạm thời quan sát thêm tại klhu vực này.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài
 


AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud vẫn tiếp tục giảm về gần mục tiêu của chúng tôi tại 0.8100 . Hôm nay chúng tôi tiếp tục duy trì trạng thái bán về 0.8100, sáng nay Aud có kháng cự tại 0.8170 và 0.8200 , hỗ trợ 0.8100.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ bán tại 0.8370
Chốt lời : 0.8100 – 0.8070
Dừng lỗ : 0.8400