Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (17/12/2014 11:47:00)
EUR/USD  
Xu hướng  : tăng
Dự kiến hôm nay : Eur tăng mạnh mẽ vào hôm qua như dự kiến của chúng tôi sau khi bức phá kháng cự 1.2490 và chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.2570. Trong biểu đồ Daily, Eur đóng cửa bên trên kháng 1.2490 cho thấy xu hướng tăng đang được ủng hộ tại khu vực này, khả năng tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 1.2670 nếu như Eur tiếp tục bức phá 1.2560. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên tại khu vực 1.2490 với mục tiêu tại 1.2670.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Mua tại 1.2460--1.2490
Chốt lời     :   1.2560 hoặc 1.2670
Dừng lỗ     : 1.2360

GBP/USD  
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay :  GBP có một ngày tăng giá đóng cửa bên ngoài đường trendline sau khi kiểm tra hỗ trợ 1.5620 bị thất bại . Chúng tôi nhận thấy GBP đang được đẩy lên tại khu vực này khả năng tiếp tục tiến lên chinh phục kháng cự quan trong tại 1.5820, nếu như trong tuần này GBP bức phá được kháng cự 1.5820 thì khả năng GBP kết thúc xu hướng giảm trong dài hạn tại khu vực 1.5600. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên tại 1.5650—1.5700 với dừng lỗ bên dưới 1.5540.
Chiến lược
Trạng thái : Mua lên tại 1.5650—1.5700
Chốt lời : 1.5820 hoặc 1.5880
Dừng lỗ : 1.5540

AUD/USD  
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm như dự kiến của chúng tôi vào cuối tuần qua khi tiến lên gần vùng chờ bán của chúng tôi quanh kháng cự 0.8380 cho thấy lực bán của Aud vẫn đang chiếm ưu thế tại khu vực này hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 0.8070—0.8100. Chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái bán và kỳ vọng Aud tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ 0.8100—0.8070.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ bán tại 0.8370
Chốt lời : 0.8100 – 0.8070
Dừng lỗ : 0.8400