Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (15/12/2014 11:12:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Eur đóng cửa là một ngày tăng điểm vào cuối tuần qua cho thấy lực mua đang được ủng hộ tại khu vực này sau khi bức phá khỏi đường trendline . Trong biểu đồ Weekly, chúng tôi nhận thấy Eur tiếp tục tăng chinh phục kháng cự 1.2530—1.3570 vào tuần này . Chúng tôi chờ hịp điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 1.2360 vào mua với nhận định Eur tiếp tục tăng trong tuần.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Mua tại 1.2360
Chốt lời     :   1.2440 hoặc 1.2530
Dừng lỗ     : 1.2240GBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay :  GBP có một ngày tăng giá lên kháng cự 1.5740 , tuy nhiên cuối ngày vẫn đóng cửa bên trong khu vực sideway , khả năng GBP tiếp tục sideway tại khu vực 1.5600—1.5740 trong xu hướng chính giảm giá. Chúng tôi kỳ vọng GBP kết thúc xu hướng giảm trong dài hạn tại khu vực gần hỗ trợ 1.5500 và chuẩn bị hướng tăng vào sắp tới nếu như GBP bức phá được kháng cự 1.5740. Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn tại khu vực này.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoàiAUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm như dự kiến của chúng tôi vào cuối tuần qua khi tiến lên gần vùng chờ bán của chúng tôi quanh kháng cự 0.8380 cho thấy lực bán của Aud vẫn đang chiếm ưu thế tại khu vực này hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 0.8070—0.8100. Chúng tôi tiếp tục giữ trạng thái bán và kỳ vọng Aud tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ 0.8100—0.8070.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ bán tại 0.8370
Chốt lời : 0.8100 – 0.8070
Dừng lỗ : 0.8400