Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (08/12/2014 11:04:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục đóng cửa là cây nến giảm mạnh mẽ trong Weekly sau khi bức phá hỗ trợ 1.2360,chúng tôi nhận thấy Eur sẽ còn giảm sâu về khu vực hỗ trợ tiếp theo tại 1.2250 . Hôm nay chúng tôi chờ bán khi giá điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.2350 với mục tiêu tại 1.2250.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Bán tại 1.2350
Chốt lời     :  1.2250
Dừng lỗ     : 1.2460

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP bức phá hỗ trợ 1.5590 vào cuối tuần qua, như vậy khả năng GBP tiếp tục xu hướng giảm trong dài hạn hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1.5370—1.5400. Hôm nay chúng tôi vào bán quanh 1.5580—1.5600 với mục tiêu tại 1.5400.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.5580—1.5600
Chốt lời : 1.5400
Dừng lỗ : 1.5700

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud tiếp tục đóng cửa là một ngày giảm giá vào cuối tuần qua  tạo mức thấp mới tại 0.8307 ,tạo thế giảm hướng về hỗ trợ 0.8070 trong dài hạn. Chúng tôi nhận thấy Aud vẫn còn giảm sâu sau khi bức phá hỗ trợ 0.8550 , nếu như trong tuần nay Aud tiếp tục đóng cửa bên dưới 0.8550 thì hỗ trợ 0.8070 sẽ là mục tiêu tiếp theo trong giai đoạn giảm giá dài hạn . Chúng tôi ủng hộ bán khi giá điều chỉnh lên quanh khu vực 0.8380.
Chiến lược
Trạng thái : Chờ bán tại 0.8380
Chốt lời : 0.8300 hoặc 0.8250
Dừng lỗ : 0.8440