Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (03/12/2014 11:11:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Eur vẫn đang sideway trong biên độ 1.2360—1.2580 trong những ngày qua. Hôm qua Eur giảm đóng cửa tại 1.2382 cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ tại khu vực này hướng về hỗ trợ 1.2356,nếu như Eur bức phá hỗ trợ  này thì tiếp tục giảm về hỗ trợ sâu hơn tại 1.2250. Tuy nhiên trong dài hạn chúng tôi không ủng hộ bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu tốt hơn để vào mua trong dài hạn.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   đứng ngoài

GBP/USD 
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP hiện tại vẫn đang sideway quanh khu vực hỗ trợ 1.5590, trong Daily nếu GBP bức phá hỗ trợ này thì tiếp tục giảm về 1.5500. Chúng tôi vẫn không ủng hộ bán tại khu vực này trong dài hạn mặc dù GBP vẫn đang trong xu hướng giảm. Hôm nay chúng tôi  đứng ngoài chờ tín hiệu tốt vào mua.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài

AUD/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Aud giảm liên tiếp về hỗ trợ 0.8400 sau khi bức phá 0.8550 như dự kiến của chúng tôi vào tuần trước . Trong biểu đồ dài hạn , Aud đóng cửa bên dưới hỗ trợ 0.8550 cho thấy lực bán vẫn tiếp diễn trong dài hạn hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 0.8400 hoặc 0.8100. Hôm nay Aud đã giảm về mục tiêu của chúng tôi tại 0.8400, chúng tôi tạm thời thoát trạng thái bán tại khu vực này và chờ tín hiệu mới .
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài