Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (21/11/2014 09:52:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay : Eur vẫn chưa bức phá được kháng cự 1.2580 vào hôm qua , cuối ngày đóng cửa bên dưới kháng cự này khả năng Eur tiếp tục sideway trong biên độ 1.2450—1.2580 trước khi quyết định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Trong biểu đồ Weekly, chúng tôi nhận thấy Eur gặp hỗ trợ 1.2400 và có lẽ Eur đang tạo đáy chuẩn bị cho hướng tăng dài trong thời gian tới nếu như Eur thoát khỏi kháng cự đầu tiên tại 1.2580.
Chiến Lược :
Trạng thái  :   Giữ mua tại 1.2450—1.2500
Chốt lời     :  1.2570 hoặc 1.2620
Dừng lỗ     : 1.2350

GBP/USD 
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP sideway vào những ngày qua , tuy nhiên chúng tôi nhận thấy biên độ đang yếu dần tại khu vực này mặc dù GBP vẫn còn trong xu hướng giảm trong dài hạn dự kiến về khu vực hỗ trợ 1.5450. Hiện tại chúng tôi nhận thấy lực tăng đang được ủng hộ khi GBP tiến lên gần kháng cự 1.5750 , nếu như hôm nay GBP bức phá kháng cự này thì tiến chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.5940 vào tuần tới. Hôm nay chúng tôi vào mua quanh 1.5700 ,kỳ vọng GBP tăng mạnh sau khi bức phá kháng cự 1.5750.
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1.5700
Chốt lời : 1.5750 hoặc 1.5900
Dừng lỗ : 1.5580

AUD/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Aud có một ngày giảm giá trở lại đóng cửa bên dưới hỗ trợ 0.8660 cho thấy Aud có thể tiếp tục giảm kiểm tra mức thấp 0.8540 trước khi quyết định hướng tiếp theo trong Weekly. Nếu như nhịp giảm này bị thất bại thì trong dài hạn khả năng Aud bắt đầu cho hướng tăng chinh phục kháng cự 0.8900. Chúng tôi đã vào mua Aud vào hôm qua tại 0.8660 và tiếp tục giữ trạng thái mua này với mức dừng lỗ tại 0.8530.
Chiến lược
Trạng thái : Giữ mua tại 0.8660
Chốt lời : 0.8800 hoặc 0.8860
Dừng lỗ : 0.8530