Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (11/11/2014 11:25:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur có một ngày giảm trở lại sau khi kiểm tra kháng cự 1.2500, cuối ngày đóng cửa tại 1.2420. Chúng tôi nhận thấy xu hướng chính của Eur vẫn giảm, nếu như nhịp tăng điều chỉnh quanh khu vực kháng cự 1.2500 bị thất bại thì khả năng Eur tiếp tục giảm sâu về hỗ trợ tiếp theo tại 1.2250. Tuy nhiên trong biểu đồ Weekly Eur đang giảm về gần khu vực hỗ trợ mạnh , chúng tôi vẫn không ủng hộ bán tại khu vực này và quan sát chờ tín hiệu tốt vào mua trong dài hạn.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Đứng ngoài chờ mua tại 1.2250

GBP/USD 
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : Gbp đóng cửa là cây nến giảm vào hôm  qua sau khi tiến lên gần kháng cự 1.5920 . Chúng tôi nhận thấy trong xu hướng dài hạn, GBP đang cố gắng tìm đáy tại khu vực hỗ trợ 1.5700—1.5800 này , chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu mua lên trong dài hạn khi giá về 1.5700—1.5750.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài chờ mua tại 1.5750

AUD/USD 
Xu hướng : giảm
Dự kiến hôm nay : Aud thất bại khi gặp kháng cự 0.8660 vào hôm qua , cuối ngày đóng cửa tạo cây nên Doji cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ tại khu vực này , khả năng Aud giảm trở lại hỗ trợ 0.8550 vào hôm nay. Trong biểu đồ Weekly cho thấy xu hướng giảm của Aud vẫn đang tiếp diễn, nếu như Aud bức phá hỗ trợ 0.8550 thì trong dài hạn giảm về khá sâu tại 0.8300. Hôm nay chúng tôi bán tại 0.8640 với dừng lỗ ngắn bên trên 0.8690.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 0.8640
Chốt lời : 0.8560
Dừng lỗ : 0.8690