Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (01/10/2014 11:24:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá nhưng sáng nay đồng Úc tiếp tục giảm sâu và đã chạm mức hỗ trợ tại 0.8680. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.8750  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8680. Nếu đồng Úc trên 0.8750 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.8830
Xu hướng : đi ngang
Biên độ dao động: 0.8680-0.8750
Chiến lược: đứng ngoài quan sátEUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur liên tiếp giảm bức phá hỗ trợ 1.2670 vào hôm qua ,hiện tại đang hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1.2450. Trong xu hướng dài hạn thì Eur vẫn tiếp tục cho xu hướng giảm , chúng tôi vẫn ủng hộ bán Eur trong giai đoạn này về 1.2450. Hôm nay chúng tôi vào bán tại 1.2660—1.2680 với nhận định xu hướng giảm vào hôm nay.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.2660—1.2670
Chốt lời     :  1.2570 hoặc 1.2450
Dừng lỗ     : 1.2730GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP giảm như dự kiến của chúng tôi về hỗ trợ 1.6180 vào hôm qua . Trong biểu đồ Monthly cho thấy GBP còn tiếp tục giảm khi đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.6250 , khả năng hướng về hỗ trợ sâu hơn tại 1.5900. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá điều chỉnh vào khu vực 1.6250.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6250
Chốt lời : 1.6170
Dừng lỗ : 1.6290