Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (15/09/2014 11:14:00)
AUD/USD
Tuần qua đồng Úc đóng cửa là một tuần giảm giá khá mạnh có thể nói rằng tuần qua là tuần giảm giá mạnh nhất trong vòng 1 năm qua. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.9000  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.8900. Nếu đồng Úc trên 0.9000 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.9090.
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.9090-0.8900
Chiến lược:
Bán: 0.9080
Chốt lời: 0.9010
Chốt lỗ: 0.9100

USDCAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng tuần vừa qua đã có một cây nến đi lên dài, đóng cửa bên ngoài khu vực sideway của 5 tuần trước. Dấu hiệu này cho thấy giá sẽ tiếp tục đi lên, hướng về mục tiêu 1.1225. Hiện tại, chúng ta sẽ canh Mua lên khi giá có nhịp hồi về vùng lân cận 1.0985, chặn lỗ 1.0880, mục tiêu 1.1225.
 
USDJPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang đã có một cây nến đi lên dài, đóng cửa bên ngoài khu vực sideway lâu nay. Dấu hiệu này cho thấy giá đã có hướng lên rõ ràng. Hiện tại, chúng ta sẽ canh giá hồi về gần khu vực 106.30 thì sẽ Mua lên, chặn lỗ 104.95, mục tiêu 107.40.

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur có một ngày tăng giá vào cuối tuần qua đóng cửa tại 1.2963. Trong biểu đồ Weekly cho thấy lức giảm đang yếu dần , khả năng Eur tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.3030 vào hôm nay , tuy nhiên Eur vẫn trong xu hướng chính là giảm giá về khu vực hỗ trợ 1.2800 . Hôm nay chúng tôi vẫn giữ chiến lược chờ bán quanh khu vực 1.3030 với mục tiêu Eur giảm về 1.2800.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.3030
Chốt lời     :   1.2800
Dừng lỗ     : 1.3160

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần qua GBP đóng cửa là cây nên tăng giá bên trên mức hỗ trợ 1.6166 cho thấy khả năng GBP vào lại sideway trong biên độ 1.6166—1.6400 trong thời gian tới trước khi xác định xu hướng tiếp theo trong dài hạn. Trong giai đoạn sideway này chúng tôi ủng hộ mua lên quanh khu vực 1.6170 với mức dừng lỗ bên dưới mức thấp 1.6050.
Chiến lược
Trạng thái :  Chờ mua tại 1.6170
Chốt lời : 1.6270 hoặc 1.6380
Dừng lỗ : 1.6050