Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (10/09/2014 11:37:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá mạnh. Và sáng nay đồng Úc tiếp tục giảm giả phá luôn mức hỗ trợ quan trọng tại 0.9200. Hôm nay nếu đồng Úc dưới 0.9200  thì đồng Úc tiếp tục giảm xuống 0.9087. Nếu đồng Úc trên 0.9200 thì đồng Úc sẽ tăng lên 0.9280.
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 0.9078-0.9200
Chiến lược:
Bán: 0.9200
Chốt lời: 0.9120
Chốt lỗ: 0.9230

EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục giảm vào hôm qua , hiện tại vẫn đang trên đường hướng về hỗ trợ 1.2800 . Chúng tôi tiếp tục ủng hộ bán vào hôm nay với mục tiêu 1.2800.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại 1.3000—1.3030
Chốt lời     :   1.2800
Dừng lỗ     : 1.3060

GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tăng nhẹ vào hôm qua đóng cửa tại 1.6105 . Trong biều đồ Weekly , GBP giảm liên tiếp từ mức cao 1.7180 , chúng tôi nhận thấy nếu như tại khu vực này GBP không phục hồi trở lại thì khả năng GBP còn giảm sâu về hỗ trợ 1.5900 . Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu tốt để vào bán .  
Chiến lược
Trạng thái :  Đứng ngoài
Chốt lời :
Dừng lỗ :