Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (14/08/2014 11:30:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng úc đóng cửa là một ngày tăng giá mạnh.  Hiện tại đồng Úc đang có mức kháng cự tại 0.9336 và giá đang hướng về mức kháng cự 0.9336. Hôm nay đồng Úc trên 0.9280 đồng Úc sẽ tăng đến 0.9336. Nếu đồng Úc dưới 0.9280 thì đồng Úc sẽ giảm xuống 0.9208.
Xu hướng : tăng điều chỉnh
Biên độ dao động: 0.9250-0.9336
Chiến lược: đứng ngoài quan sát
 
EUR/USD
Xu hướng  : sideway
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Eur tăng nhanh chạm kháng cự 1.3410 sau đó giảm lại đóng cửa tại 1.3363. Trong biểu đồ Daily cho thấy Eur đang sideway trong biên độ 1.3440—1.3330 trong xu hướng chính là giảm .Trong weekly , chúng tôi nhận thấy Eur tiến về gần hỗ trợ 1.3300 cho nên tại khu vực này chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Đứng ngoài
 
GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP bị thất bại tại kháng cự 1.6820 vào hôm qua và tiếp tục giảm mạnh về khu vực hỗ trợ 1.6700. Trong biểu đồ Daily cho thấy xu hướng giảm đang tiếp diễn , khả năng hướng về hỗ trợ 1.6600 vào hôm nay. Chúng tôi chờ bán khi giá kiểm tra kháng cự 1.6750 với mục tiêu 1.6600.
Chiến lược
Trạng thái : Chờ bán tại 1.6750
Chốt lời    :  1.6700 hoặc 1.6620
Dừng lỗ    : 1.6850