Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (30/07/2014 01:41:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày giảm giá. Điều này cho thấy đồng Úc vẫn tiếp tục trong khu vực sideway 0.9320-0.9447.  Hôm nay nếu giá trên 0.9400  thì đồng Úc sẽ tăng 0.9502. Nếu đồng Úc dưới 0.9400  thì đồng Úc sẽ giảm giá xuống lại 0.9320.
Xu hướng : xuống
Biên độ dao động: 0.9320-0.9447
Chiến lược:
Bán: 0.9390
Chốt lời: 0.9340
Chặn lỗ: 0.9415


EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục giảm vào hôm qua tạo mức thấp mới 1.3403 cho thấy xu hướng giảm cho Eur đang được ủng hộ tiến về hỗ trợ 1.3300 . Chúng tôi vào bán tại 1.3410 với nhận định Eur giảm vào hôm nay.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Bán tại 1.3410
Chốt lời     :  1.3320
Dừng lỗ     : 1.3490


GBP/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP về gần mục tiêu của chúng tôi tại 1.6920 , cuối ngày giá đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.6960 tạo thế giảm tiếp tục vào hôm nay , khả năng GBP giảm về khu vực hỗ trợ 1.6880 khá cao trong tuần này. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán tại 1.6960 với mục tiêu 1.6880.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6960
Chốt lời    :  1.6920 hoặc 1.6880
Dừng lỗ    : 1.7010


USDCAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng, giá đang có nhịp điều chỉnh đi lên khu vực 1.0840. Nếu trong thời gian sắp đến, xuất hiện cây nến Weekly đảo chiều tại khu vực này, thì giá sẽ tiếp tục đi xuống. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát.


USDJPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 101.20-103.40. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu rõ ràng rồi hành động.