Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (24/07/2014 11:44:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá mạnh và sáng nay đồng Úc tiếp tục xu hướng tăng giá và tạo giá cao mới. Hôm nay nếu giá trên 0.9447 thì đồng Úc sẽ tăng 0.9502. Nếu đồng Úc dưới 0.9447  thì đồng Úc sẽ giảm giá xuống lại 0.9392.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 0.9360-0.9500
Chiến lược: đứng ngoài quan sát

EUR/USD
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay :  Eur dao động nhẹ sau khi giảm mạnh bức phá hỗ trợ 1.3500 cuối ngày đóng cửa tại 1.3462 . Như vậy Eur tiếp tục xu hướng giảm trong Weekly hướng về khu vực hỗ trợ sâu hơn tại 1.3300. Chúng tôi tiếp tục chờ bán vào hôm nay khi giá kiểm tra khu vực 1.3480—1.3500.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Chờ bán tại 1.3480—1.3500
Chốt lời     :  1.3440 hoặc 1.3340
Dừng lỗ     :  1.3550
 
GBP/USD
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tiếp tục có một ngày giảm đóng cửa bên dưới hỗ trợ 1.7060 cho thấy hướng giảm đang được ủng hộ tại khu vực này hướng về 1.6990 . Tuy nhiên trong biểu đồ Weekly , GBP vẫn đang trong xu hướng tăng nếu như  giá không bức phá được hỗ trợ 1.6990. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá điều chỉnh lên vùng 1.7050.
Trạng thái : Chờ bán tại 1.7050
Chốt lời    :  1.6990
Dừng lỗ    :  1.7100

USDJPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 101.20-103.40. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu rõ ràng rồi hành động.

USDCAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng, giá đã có nhịp hồi lên test lại mức lân cận mức 1.0810. Trên Daily cũng đã có dấu hiệu đi xuống. Cây nến Tuần trước là Pin bar xuống, cho thấy nhịp hồi test đã xong. Tuần này, chúng ta có thể vào Bán tại 1.0740, chặn lỗ 1.0800, mục tiêu 1.0630.