Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (23/07/2014 10:29:00)

AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá nhẹ. Sáng nay đồng Úc tiếp tục xu hướng tăng giá và cũng đã đạt được mục tiêu tại 0.9447. Hôm nay nếu giá trên 0.9400 thì đồng Úc sẽ tăng đến 0.9447/0.9502. Nếu đồng Úc dưới 0.9400 thì đồng Úc sẽ giảm giá xuống lại 0.9320.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 0.9360-0.9500
Chiến lược:
Mua: 0.9400
Chốt lời: 0.9440/0.9480
Chốt lỗ: 0.9350
 
EUR/USD 
Xu hướng  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur giảm mạnh bức phá hỗ trợ 1.3500 cuối ngày đóng cửa tại 1.3464 . Như vậy Eur tiếp tục xu hướng giảm trong Weekly hướng về khu vực hỗ trợ sâu hơn tại 1.3300. Chúng tôi đã dừng lỗ vào hôm qua và ủng hộ bán vào hôm nay khi giá kiểm tra khu vực 1.3480—1.3500.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  Bán tại 1.3480—1.3500
Chốt lời     :  1.3440 hoặc 1.3340
Dừng lỗ     : 1.3550

GBP/USD 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : GBP sideway quanh hỗ trợ 1.7060 vào hôm qua , cuối ngày giá vẫn đóng cửa bên trên mức hỗ trợ cho thấy xu hướng tăng vẫn tiếp diễn trong khu vực này . Hôm nay chúng tôi vẫn chưa xác định được xu hướng tại khu vực này và tiếp tục quan sát chờ tín hiệu tiếp theo.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài

USDJPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 101.20-103.40. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu rõ ràng rồi hành động.

USDCAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng, giá đã có nhịp hồi lên test lại mức lân cận mức 1.0810. Trên Daily cũng đã có dấu hiệu đi xuống. Cây nến Tuần trước là Pin bar xuống, cho thấy nhịp hồi test đã xong. Tuần này, chúng ta có thể vào Bán tại 1.0740, chặn lỗ 1.0800, mục tiêu 1.0630.