Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (30/06/2014 11:03:00)
AUD/USD
Tuần qua đồng Úc vẫn không phá được mức kháng cự 0.9447. Nên nhiều khả năng tuần này, đồng Úc sẽ xuống lại mức hỗ trợ gần nhất tại 0.9350. Và nếu như hôm nay giá đồng Úc đóng cửa ngoài mức hỗ trợ 0.9447 thì xu hướng của đồng Úc tiếp tục tăng giá. Và mục tiêu tăng giá tiếp theo là 0.9760
Hôm nay đồng Úc dưới 0.9447, đồng Úc sẽ giảm giá xuống 0.9350. Nếu đồng Úc trên 0.9447, thì đồng Úc tăng giá đến 0.9447.
Xu hướng : sideway
Biên độ dao động: 0.9350-0.9447
Chiến lược:
Bán: 0.9420
Chốt lời: 0.9370
Chốt lỗ: 0.9450

EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Eur tiếp tục xu hướng tăng hướng lên kháng cự 1.3670 như dự kiến của chúng tôi . Trong biểu đồ Weekly , Eur đóng cửa là một tăng giá mạnh mẽ tuy nhiên giá vẫn sideway quanh biên độ 1.3500—1.3670 , chúng tôi nhận thấy xu hướng chính vẫn giảm nếu như sắp tới Eur không bức phá được kháng cự 1.3670 . Hôm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ trạng thái mua lên tại khu vực 1.3585 với mục tiêu tại 1.3670.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Giữ mua tại 1.3585—1.3600
Chốt lời     : 1.3670
Dừng lỗ     : 1.3560

GBP/USD 
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Hiện tại GBP đang trong giai đoạn sideway trong biên độ 1.6970—1.7050 , cuối tuần qua GBP đóng cửa là cây nến tăng tuy nhiên biên độ ngắn lại cho thấy lực tăng đang yếu đi . Chúng tôi ủng hộ bán vào hôm nay tại 1.7030 với mức dừng lỗ ngắn bên trên kháng cự 1.7070 , dự kiến GBP bắt đầu chuẩn bị cho nhịp giảm dài trong thời gian tới .
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.7030
Chốt lời    :  1.6930
Dừng lỗ    : 1.7070
 
USDJPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 101.20-103.40. Tuần vừa qua, xuất hiện một cây nến đi xuống, nhưng giá đóng cửa thì đang ở khu vực giữa sideway. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu rõ ràng rồi hành động.

USDCAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng, giá đã có một tuần tiếp tục đi xuống dài, còn cách mốc 1.0610 không xa. Dấu hiệu này cho thấy hướng xuống đã tiếp tục. Trong tuần này, khi giá có nhịp hồi lên test lại mức 1.0810, hoặc lân cận 1.0750, thì chúng ta có thể vào Bán, mục tiêu 1.0610, chặn lỗ 1.0900