Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/06/2014 11:37:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng như dự kiến của chúng tôi , cuối ngày giá đóng cửa bên trên kháng cự 1.3585 cho thấy khả năng Eur tiếp tục tăng điều chỉnh chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1.3670 . Hôm nay chúng tôi tiếp tục mua lên khi giá về 1.3580 với mục tiêu tiếp theo tại 1.3640—1.3670.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.3580
Chốt lời     : 1.3640--1.3670
Dừng lỗ     : 1.3500GBP/USD 
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : Trong Daily hôm nay giá đang di chuyển gần kháng cự 1.6995 , khả năng GBP giảm điều chỉnh kiểm tra lại khu vực hỗ trợ 1.6880 . Hôm nay chúng tôi bán ngắn quanh khu vực 1.6990 với mục tiêu tại 1.6920
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6990
Chốt lời    :  1.6920 hoặc 1.6880
Dừng lỗ    : 1.7010AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng  giá mạnh.  Giá vừa xuống chạm đường trung bình của bollingerband  thì nhanh chóng tăng giá trở lại. Cho thấy xu hướng tăng giá đang mạnh mẽ. Đồng Úc đang hướng đến mức kháng cự 0.9447. Nếu phá vỡ mức này đồng Úc sẽ  có xu hướng tăng mạnh mẽ đến 0.9750.
Hôm nay đồng Úc dưới 0.9400, đồng Úc sẽ giảm giá xuống 0.9300. Nếu đồng Úc trên 0.9400, thì đồng Úc tăng giá đến 0.9447.
Xu hướng : tăng
Biên độ dao động: 0.9370-0.9447
Chiến lược:
Mua: 0.9370
Chốt lời: 0.9440
Chốt lỗ: 0.9300USD/CAD

Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang dao động trong khu vực sideway biên độ 1.0840-1.1225. Hiện tại, giá đang ở gần khu vực đáy sideway. Tuần vừa qua, giá đã quay trở lại vùng đáy sideway. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu rõ ràng rồi hành động.USD/JPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 101.20-103.40. Tuần vừa qua, xuất hiện một cây nến đi xuống, nhưng giá đóng cửa thì đang ở khu vực giữa sideway. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu rõ ràng rồi hành động.