Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (05/05/2014 10:44:00)
USD/CAD
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang dao động trong khu vực sideway biên độ 1.0840-1.1225. Hiện tại, giá đang ở gần khu vực đáy sideway. Cách đây 4 tuần, giá có một cây Pin bar, và tuần vừa qua, giá cũng đã về test lại mức 50% của cây Pin bar. Như vậy, chúng ta có thể vào mua  tại market; hoặc canh Mua lên, nếu trên đồ thị Daily trong vài ngày sắp đến xuất hiện dấu hiệu đổi chiều đi lên; mục tiêu lợi nhuận là 1.1150, chặn lỗ 1.0850.USD/JPY
Nhìn trên đồ thị Weekly, chúng ta thấy rằng giá đang di chuyển trong khu vực sideway, biên độ 101.20-103.40. Hiện nay, giá đang ở khu vực gần đáy sideway. Nếu thời gian sắp đến có một cây nến Weekly nào đóng cửa ngoài khu vực sideway của 15 tuần vừa qua, thì xu hướng của thị trường sẽ xuất hiện rõ ràng. Hiện tại, chúng ta nên tạm thời đứng ngoài quan sát, hoặc canh mua lên khi Daily xuất hiện dấu hiệu đổi chiều đi lên.EUR/USD 
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tiếp tục cặp đường trung bình , đóng cửa là một ngày tăng giá , khả năng hôm nay Eur hướng tới kháng cự 1.3900 khá cao . Tuy nhiên Chúng tôi nhận thấy có lẽ Eur đi ngang trong biên độ 1.3780—1.3900 trước khi xác định xu hướng rõ ràng hơn. Hôm nay chúng tôi chờ nhịp giảm điều chỉnh về khu vực 1.3830—1.3850 mua lên với mức dừng lỗ ngắn tại 1.3770.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Mua tại 1.3830—1.3850
Chốt lời     : 1.3900 hoặc 1.3960
Dừng lỗ     : 1.3770GBP/USD 
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay : GBP tiếp tục tăng giá theo xu hướng nhắm tới kháng cự 1.7000 trong biểu đồ Weekly. Cuối tuần qua GBP giảm về khu vực hỗ trợ 1.6840 , tuy nhiên cuối ngày giá bật lên đóng cửa bên trên mức hỗ trợ này cho thấy lực mua đang được ủng hộ trong tuần này. Hôm nay chúng tôi chờ mua quanh khu vực hỗ trợ 1.6820—1.6840 với kỳ vọng GBP tiếp tục tăng lên kháng cự 1.7000 trong vài ngày tới.
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1.6820—1.6840
Chốt lời    :  1.6900 hoặc 1.7000
Dừng lỗ    :  1.6750AUD/USD
Tuần qua đồng Úc đóng cửa là một cây nến doji, cho thấy xu hướng giảm giá đã yếu. Và cũng đã chạm mức hỗ trợ 0.9200. Nên giá đã tăng trở lại. Và đồng Úc đang có mức kháng cự tại 0.9315. Nếu phá trên mức kháng cự này , đồng Úc sẽ tăng giá  đến 0.9447.  
Hôm nay đồng Úc trên 0.9315 thì đồng Úc tăng đến 0.9375. Nếu đồng Úc dưới 0.9315 thì đồng Úc dưới 0.9200.
Xu hướng : giảm điều chỉnh
Biên độ dao động: 0.9200-0.9315
Chiến lược:
Mua: 0.9250
Chốt lời: 0.9300
Chốt lỗ: 0.9200