Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (31/03/2014 11:18:00)
EUR/USD 
Xu hướng  : giảm
Dự kiến hôm nay : Eur cuối tuần qua giảm về chạm mục tiêu của chúng tôi tại 1.3700 , cuối tuần giá đóng cửa tại 1.3750. Trong biểu đố Daily có một ngày tăng vào cuối tuần cho thấy khả năng Eur sideway quanh khu vực 1.3700--1.3800 trước khi xác định xu hướng rõ ràng. Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Đứng ngoàiGBP/USD 
Xu hướng : tăng
Dự kiến hôm nay : GBP có một tuần tăng mạnh mẽ đóng cửa tại 1.6637 vào cuối tuần cho thấy lực mua đang chiếm ưu thế . Chúng tôi nhận thấy khả năng tuần này GBP tiếp tục xu hướng chính tăng giá nhắm lên kháng cự 1.6800. Sáng nay có thể GBP giảm nhẹ điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ 1.6560 trước khi tăng trở lại chinh phục kháng cự 1.6800.
Chiến lược
Trạng thái : chờ mua tại 1.6560—1.6580
Chốt lời    : 1.6800
Dừng lỗ    : 1.6450AUD/USD
Tuần qua đồng Úc đóng cửa là một tuần tăng giá. Cho thấy xu hướng tăng giá đã thể hiện rõ. Về phần kỹ thuật, đồng Úc đang có mức kháng cự tại 0.9280. Không phá được mức cản này, đồng Úc đang điều chỉnh giảm về 0.9160.
Hôm nay nếu đồng Úc trên 0.9240, đồng Úc sẽ tăng đến 0.9293. Nếu đồng Úc dưới 0.9240 thì đồng Úc giảm xuống 0.9160.
Xu hướng : giảm điều chỉnh
Biên độ dao động: 0.9160-0.9293
Chiến lược:
Bán: 0.9250
Chốt lời: 0.9200
Chặn lỗ: 0.9300USD/CAD
Tuần qua đồng cad đóng cửa là một ngày giảm giá mạnh mẽ. Đồng cad tiếp tục vào lại khu vực sideway 1.0910-1.1278. Ta chờ giá quay lên lại đường trung bình của bollingerband thì sẽ tiếp tục bán xuống. Hôm nay đồng cad dưới 1.1060 thì đồng cad giảm xuống 1.0990. Nếu đồng cad trên 1.1060 thì đồng cad tăng đến 1.1110.
 Xu hướng : tăng điều chỉnh
Biên độ dao động: 1.0990-1.1110
Chiến lược:
Mua 1.1050
Chốt lời: 1.1110
Chặn lỗ: 1.0990USD/JPY
Tuần rồi đồng Yên đóng cửa tiếp tục là một tuần tăng giá. Cho thấy xu hướng tăng giá của đồng Yên vẫn rất mạnh mẽ. Thứ 6 tuần rồi, đồng Yên đã bứt phá khỏi mức kháng cự 102.80. Nên đồng Yên sẽ tiếp tục tăng đến mức kháng cự tiếp theo là 103.77. Hôm nay, đồng Yên trên 102.80, đồng Yên sẽ tăng giá tới 103.77. Đồng Yên dưới 102.80, đồng Yên sẽ giảm giá xuống 102.30.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 102.30-103.77
Chiến lược:
Mua : 102.80
Chốt lời: 103.70
Chặn lỗ: 102.30