Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (25/03/2014 01:46:00)
AUD/USD
Tuần qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá và đóng cửa tuần ở mức cao. Về phần kỹ thuật, MACD đang trên zero và giá đang trên đường trung bình của bollingerband. Cho thấy xu hướng tăng giá đang chiếm ưu thế nhưng đồng Úc đang gặp mức kháng cự 0.9130-0.9167. Giá vẫn chưa phá được 2 mức kháng cự này. Nếu phá 2 mức kháng cự này , đồng Úc sẽ tăng giá mạnh mẽ.  Còn nếu không phá được đồng Úc tiếp tục đi ngang.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 0.8890-0.9167
Chiến lược:
Mua: 0.9080
Chốt lời: 0.9160
Chặn lỗ: 0.9050

USD/CAD
Đồng cad đóng cửa là một ngày tăng giá mạnh mẽ. Và thoát khỏi khu vực sideway. Hôm nay đồng Úc sẽ dao động trong biên độ 1.1156-1.1278. Chờ giá xuống lại mức hỗ trợ 1.1156 mua vào khá tốt.
Xu hướng : tăng giá
Biên độ dao động: 1.1156-1.1278
Chiến lược:
Chờ Mua: 1.1160
Chốt lời: 1.1270
Chặn lỗ: 1.1120

USD/JPY
Đồng Yên tiếp tục đi ngang trong biên độ 100.76-102.80. Hôm nay  đồng Yên  trên 102.00 thì đồng Yên sẽ tăng đến 102.80. Nếu đồng Yên dưới 102.00 thì đồng Yên giảm xuống 101.30. 
Xu hướng : giảm giá
Biên độ dao động: 101.20-102.80
Chiến lược:
Chờ Bán: 102.30
Chốt lời: 101.50
Chặn lỗ: 102.70

EUR/USD  
Xu hướng  : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.3840 như dự kiến của chúng tôi, cuối ngày giá đóng cửa bên dưới kháng cự này cho thấy khả năng hôm nay Eur chuẩn bị cho nhịp giảm tiếp theo nhắm về khu vực hỗ trợ 1.3700. Hôm nay chúng tôi bán quanh 1.3840 với mức dừng lỗ bên trên 1.3970.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.3840
Chốt lời     : 1.3750 hoặc 1.3700
Dừng lỗ     : 1.3970

GBP/USD  
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP liên tục giảm vào tuần qua và dự kiến nhắm về hỗ trợ tiếp theo tại 1.6400 . Hôm nay chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh lên kiếm tra vùng kháng cự 1.6560—1.6580 vào bán với mục tiêu GBP giảm về 1.6400.
Chiến lược
Trạng thái : Bán tại 1.6560—1.6580
Chốt lời    : 1.6400
Dừng lỗ    : 1.6720