Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (07/03/2014 01:28:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa tiếp tục là một ngày tăng giá mạnh mẽ và đóng cửa ngoài mức kháng cự 0.9080. Cho thấy xu hướng tăng giá của đồng Úc đang thể hiện rõ. Hôm nay đồng Úc trên 0.9080 đồng Úc sẽ tiếp tục tăng đến 0.9160. Nếu đồng Úc dưới 0.9080, đồng Úc sẽ giảm giá lại vùng 0.9020.
Xu hướng : tăng
Biên độ dao động: 0.9050-0.9160
Chiến lược:
Mua: 0.9080
Chốt lời: 0.9150
Chặn lỗ: 0.9050EUR/USD
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay :  Eur tiếp tục tăng mạnh vào hôm qua bức phá kháng cự 1.3820 tạo mức cao mới tại 1.3870 . Trong biểu đồ Daily chúng tôi nhận thấy khả năng Eur giảm điều chỉnh về kiểm tra hỗ trợ 1.3800—1.3830 trước khi tiếp tục chinh phục kháng cự 1.3890—1.3900. Chúng tôi đã dừng lỗ vào hôm qua và đứng ngoài chờ tín hiệu mua lên tại 1.3800 .
Chiến Lược :
Trạng thái  : chờ mua 1.3800
Chốt lời     : 1.3870 hoặc 1.3900
Dừng lỗ     : 1.3700GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP đã không bức phá kháng cự 1.6770 cuối ngày đóng cửa tại 1.6740 . Hiện tại chúng tôi nhận thấy GBP vẫn đang sideway trong biên độ 1.6820—1.6600 cho xu hướng chính tăng giá nếu như GBP vẫn còn di chuyển trên hỗ trợ 1.6600. Hôm nay chúng tôi bán ngắn trong khu vực sideway này .
Chiến lược
Trạng thái :  Bán tại 1.6740
Chốt lời    :  1.6650 hoặc 1.6600
Dừng lỗ    : 1.6790USD/CAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày tiếp tục đi xuống. Chúng tôi nhận thấy rằng, giá vẫn đang di chuyển trong khu vực sideway biên độ 1.0905-1.1223. Hiện tại, dự kiến giá sẽ tiếp tục đi xuống biên dưới 1.0905. Hôm nay, chúng ta có thể vào Bán tại 1.0995, chặn lỗ 1.1045, mục tiêu 1.0920.USD/JPY

Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên dài và đóng cửa bên ngoài khu vực sideway của 25 ngày qua. Dấu hiệu này cho thấy giá đã có lực hỗ trợ để tiếp tục đi lên vùng 104.80. Ngày hôm nay, chúng ta có thể vào Mua tại 103.00, chặn lỗ 102.20, mục tiêu 104.80.