Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/03/2014 01:57:00)
EUR/USD
Xu hướng  : Sideway
Dự kiến hôm nay :  Eur có một ngày giảm vào hôm qua tạo mức thấp mới tại 1.3706 cuối ngày giá đóng cửa tại 1.3732. Trong biểu đồ Daily, chúng tôi nhận thấy Eur bị thất bại khi kiểm tra kháng cự 1.3800 và khả năng chuẩn bị nhịp giảm về 1.3480 trong khu vực sideway lớn 1.3800—1.3480. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán trong khu vực 1.3740 sáng nay với nhận định Eur giảm sâu trong thời gian tới.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.3740—1.3760
Chốt lời     : 1.3650 hoặc 1.3560
Dừng lỗ     : 1.3830


GBP/USD
Xu hướng : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP hiện tại vẫn sideway trong biên độ 1.6600—1.6720 , trong biểu đồ daily chúng tôi nhận thấy GBP vẫn còn nằm trong xu hướng chính tăng giá từ mức thấp 1.6260. Hôm nay chúng tôi đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Chiến lược
Trạng thái :  Đứng ngoàiAUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa tiếp tục là một ngày tăng giá. Và sáng nay tiếp tục tăng tới mức kháng cự 0.9020. Cho thấy xu hướng tăng của đồng Úc đang mạnh mẽ.
Xu hướng : tăng
Biên độ dao động: 0.88500-0.9080
Chiến lược:
Mua: 0.9000
Chốt lời: 0.9060
Chặn lỗ: 0.8950USD/JPY
Hôm qua đồng Yên Nhật tăng giá nhẹ. Hiện tại đồng Yên đang hướng lên 102.80. Mức giá hiện tại đang rất gần mức kháng cự. Nên ta nên đứng ngoài quan sát xem giá có phá được mức kháng cự 102.80 hay không. Nếu không phá được 102.8 thì đồng Yên sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ 101.80-102.80. Nếu đồng Yên phá 102.80 thì sẽ tăng lên lại 104.00
Xu hướng : tăng
Biên độ dao động: 101.70-102.80
Chiến lược:  đứng ngoài quan sátUSD/CAD
Hôm qua đồng cad đã có một ngày giảm giá mạnh sau 1 tuần đi ngang. Hôm nay đồng cad dưới 1.1050 đồng cad sẽ giảm mạnh xuống 1.0910. Nếu đồng cad vẫn trên 1.1050, đồng cad sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.1050-1.1160
Xu hướng : xuống
Biên độ dao động: 1.1050-1.1160
Chiến lược: đứng ngoài quan sát