Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/02/2014 01:56:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một cây nến doji. Và không phá được mức kháng cự 0.9080. Vì vậy, khả năng đồng Úc sẽ giảm lại vùng 0.8860. Hôm nay đồng Úc dưới 0.9030 thì đồng Úc giảm xuống 0.8940. Nếu đồng Úc trên 0.9030 thì đồng Úc tăng đến 0.9080
Xu hướng : giảm
Biên độ dao động: 0.8940-0.9080
Chiến lược
Bán: 0.9020
Chốt Lời: 0.8960
 Chặn Lỗ: 0.9085

USD/CAD
Hôm qua đồng Canada đóng tiếp tục là một ngày giảm giá. Mặc dù đồng canada gần đây dao động không mạnh. Nhưng vẫn thể hiện xu hướng xuống rõ ràng. Đồng cad đang có mức kháng cự gần tại 1.0960. Hôm qua đồng cad đã đóng cửa dưới mức này, cho thấy xu hướng xuống sẽ tiếp tục và sẽ mạnh mẽ hơn. Mục tiêu kế tiếp mà đồng cad đang hướng đến là 1.0736.
Hôm nay đồng cad dưới 1.0960 thì đồng Úc giảm xuống 1.0863. Nếu đồng Úc trên 1.0960 thì đồng cad tăng đến 1.1050
Xu hướng : giảm
Biên độ dao động: 1.0863-1.0960
Chiến lược
Bán: 1.0930
Chốt Lời: 1.0880
 Chặn Lỗ: 1.0970

USD/JPY
Hôm qua đồng Yên đóng cửa tiếp tục là một ngày tăng giá. Nhưng hiện tại đồng Yên đang ở ngay đường trung bình của bollingerband, nên chưa có xu hướng rõ. Thêm vào đó, đồng Yên đang có mức kháng cự tại 102.80. Nên đồng Yên sẽ hướng đến mức này trước. Nếu như  phá được mức này, đồng Yên sẽ tăng trở lại vùng 105.40. Nếu đồng Yên không phá được mức này, đồng Yên sẽ xuống lại 100.76.
Xu hướng : tăng
Biên độ dao động: 101.70-102.80
Chiến lược
Mua : 102.20
Chốt Lời: 102.80
 Chặn Lỗ: 101.70

EUR/USD 
Xu hướng trong ngày  : tăng
Dự kiến hôm nay : Eur tăng bức phá kháng cự 1.3738 vào hôm qua , tạo mức cao mới tại 1.3770. Hôm nay khả năng Eur tiếp tục tăng chinh phục kháng cự cao hơn quanh 1.3800—1.3830, tuy nhiên tại khu vực này chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát . Chúng tôi đã dừng lỗ trạng thái bán vào hôm qua và chờ tín hiệu rõ hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Đứng ngoài
Chốt lời     :
Dừng lỗ     :

GBP/USD 
Xu hướng trong ngày : tăng
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tiếp tục giảm cuối ngày đóng cửa tại 1.6681, khả năng  GBP giảm điều chỉnh kiểm tra hỗ trợ tại 1.6600-1.6650 vào hôm nay.Chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu khi giá trở về kiểm tra khu vực hỗ trợ này.
Chiến lược
Trạng thái : Đứng ngoài
Chốt lời    :
Dừng lỗ    :