Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/02/2014 10:49:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Weekly cho thấy giá đóng cửa bên dưới mức thấp 1.3507 của tuần trước tạo thế giảm tiếp diễn vào tuần này. Hiện tại chúng tôi nhận thấy giá đang tăng điều chỉnh trong Daily hướng tới đường trung bình , đây cũng là khu vực chờ bán của chúng tôi quanh 1.3580—1.3600. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán với nhận định xu hướng giảm sắp tới nhắm về hỗ trợ sâu hơn tại 1.3290.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.3580—1.3600
Chốt lời     : 1.3480 hoặc 1.3300
Dừng lỗ     : 1.3740GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tiếp tục giảm vào tuần qua chạm hỗ trợ 1.6260 , tuy nhiên trong biểu đồ Daily hôm nay cho thấy khả năng GBP tăng điều chỉnh trở lại đường trung bình trước khi quyết địn xu hướng tiếp theo. Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ ràng hơn.
Chiến lược
Trạng thái :  Đứng ngoài