Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (09/01/2014 06:24:00)
AUD/USD
Hôm qua đồng Úc tiếp tục rớt giá. Đồng Úc vẫn tiếp tục đi trong khu vực sideway 0.8820-0.9010. Nếu giá bứt khỏi một trong những band của khu vực này. Giá sẽ có xu hướng rõ ràng. Chiến lược tốt trade trong sideway là ta sẽ chờ giá xuống gần vùng hỗ trợ sẽ mua lên và chốt lên tại mức kháng cự của khu vực sideway.
Hôm nay, đôla Úc trên 0.8900 thì tăng đến 0.9070.  Nếu đồng đôla Úc dưới 0.8900 thì sẽ giảm xuống 0.8820.
Xu hướng:  tăng
Biên độ dao động: 0.8820-0.8950
Chiến lược
Chờ Mua:   0.8840
Chốt Lời: 0.8930
Chặn Lỗ:0.8810

EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : giảm
Dự kiến hôm nay :  Eur tiếp tục giảm như dự kiến của chúng tôi vào hôm qua về gần hỗ trợ 1.3530 .Trong biểu đồ Daily cuối ngày giá đóng cửa bên dưới mức thấp của ngày hôm trước cho thấy khả năng Eur tiếp tục giảm khá cao.Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán khi giá tăng điều chỉnh lên vùng 1.3600—1.3610 với mục tiêu tại 1.3530.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Chờ bán tại 1.3600—1.3610
Chốt lời     : 1.3560 hoặc 1.3530
Dừng lỗ     : 1.3680

GBP/USD
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng điều chỉnh kiểm tra kháng cự 1.6470, theo dự đoán của chúng tôi thì đây chỉ lá nhịp tăng điều chỉnh cho xu hướng giảm sắp tơi nhắm về khu vực hỗ trợ 1.6260. Hôm nay chúng tôi vẫn giữ chiến lược chờ bán tại 1.6470—1.6530 với mức dừng lỗ bên trên 1.6610.
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.6470—1.6530
Chốt lời    :  1.6350—1.6260
Dừng lỗ    :  1.6610