Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (10/10/2013 05:11:00)
USDCAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày tăng giá, test lại vùng 1.0420-1.0475. Chúng tôi nhận thấy rằng, nhịp đi lên lần này chỉ là nhịp điều chỉnh. Tại khu vực này, nếu dấu hiệu đổi chiều đi xuống trên Daily xuất hiện, thì chúng ta có thể vào Bán. Hiện tại, chúng ta nên tạm thời đứng ngoài quan sát, tư thế sẵn sàng chờ Bán.

USDJPY
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày tăng giá về lại khu vực các đường trung bình. Chúng tôi nhận thấy rằng, giá đang trong những ngày điều chỉnh. Tại khu vực các đường trung bình này, nếu xuất hiện dấu hiệu đổi chiều đi xuống trên Daily, thì chúng ta có thể vào Bán. Hôm nay, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, tư thế sẵn sàng chờ Bán.

AUD/USD
Hôm qua đồng Úc không có sự bứt phá gì, vẫn dao động trong biên độ dao động của ngày hôm trước. Sáng nay giá đồng Úc đã giảm nhiều so với giá cao ngày hôm qua. Nhưng hiện tại đang bị mức hỗ trợ ngay đường trung bình của bollingerband. Vì vậy, xu hướng của đồng Úc vẫn trong xu hướng tăng giá. Và đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm. Nếu hôm nay không phá được đường trung bình của bollingerband, đồng Úc sẽ tăng lên mạnh mẽ.
Xu hướng: Giảm điều chỉnh
Biên độ dao động: 0.9270– 0.9480
Chiến lược
Bán: 0.9430
Chốt Lời: 0.9380/0.9320
 Chặn Lỗ:0.9490

EUR/USD 
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Eur đã bức phá vùng sideway hỗ trợ 1.3537 và giảm nhanh về gần hỗ trợ 1.3460, cuối ngày đóng cửa tại 1.3520 thể hiện hướng giảm vẫn tiếp tục vào hôm nay. Trong biểu đồ H4 , giá vẫn đang di chuyển dưới 2 đường trung bình hỗ trợ cho hướng giảm đang tiếp diễn . Hôm nay chúng tôi bán bên dưới 1.3540 với mục tiêu nhắm về hỗ trợ tiếp theo tại 1.3470 hoặc sâu hơn tại 1.3380.
Chiến Lược :
Trạng thái  : bán tại 1.3530—1.3550
Chốt lời     : 1.3470 hoặc 1.3380
Dừng lỗ     :  1.3610

GBP/USD 
Xu hướng trong ngày : giảm
Dự kiến hôm nay : Hiện tại GBP đang trong giai đoạn giảm điều chỉnh trong xu hướng chính tăng giá . Hôm qua GBP đã bức phá mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.5952 và khả năng GBP tiếp tục giảm vào hôm nay theo dự kiến của chúng tôi nhắm về vùng hỗ trợ 1.5800—1.5750. Hôm nay  chúng tôi đứng ngoài chờ mua lên tại khu vực này.
Chiến lược
Trạng thái :  chờ mua 1.5750—1.5800
Chốt lời    :  
Dừng lỗ    :