Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (07/10/2013 04:13:00)
EUR/USD  
Xu hướng trong ngày  : sidweway
Dự kiến hôm nay :  Eur có một ngày giảm vào cuối tuần qua về hỗ trợ 1.3570 , cuối ngày đóng cửa tại 1.3550 bước vào đoạn điều chỉnh khả năng trở về hỗ trợ 1.3450. Nhìn chung xu hướng chính của Eur vẫn tăng khi giá còn di chuyển bên trên hỗ trợ 1.3450 . Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài chờ tín hiệu mua lên khi Eur giảm về kiểm tra vùng hỗ trợ 1.3450—1.3480.
Chiến Lược :
Trạng thái  : chờ mua tại 1.3450—1.3480GBP/USD  
Xu hướng trong ngày : sideway
Dự kiến hôm nay : GBP giảm mạnh vào cuối tuần , sau khi bức phá hỗ trợ 1.6160 tạo mức thấp mới tại 1.5600 . Theo biều đồ Daily, chúng tôi nhận thấy khả năng GBP tiếp tục giám điều chỉnh về hỗ trợ 1.5955 khá cao. nều như GBP bức phá 1.5955 thì tiếp tục hướng về hỗ trợ mạnh gần khu vực 1.5750. Hôm nay chúng tôi không ủng hộ bán tại khu vực này và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu mua lên gần khu vực 1.5750.
Chiến lược
Trạng thái :  chờ mua 1.5750—1.5800