Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (02/10/2013 04:11:00)

EUR/USD 
Xu hướng trong ngày  : sidweway
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Eur tăng lên tạo mức cao mới tại 1.3580 , tuy nhiên cuối ngày giá giảm lại đóng cửa bên trong vùng sideway thể hiên sức mua đã yếu. Hôm nay trong Daily chúng tôi nhận thấy Eur khó có thể lên tiếp tục, khả năng giảm về 1.3460 khá cao. Hôm nay nếu như Eur bức phá hỗ trợ 1.3460 thì khả năng giảm về 1.3390. Sáng nay chúng tôi thoát trạng thái mua và đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu rõ hơn
Chiến Lược :
Trạng thái  : Đứng ngoàiGBP/USD 
Xu hướng trong ngày : Tăng
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ H4 hôm nay cho thấy tín hiệu giảm bắt đầu đoạn điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.6130—1.6090. Chúng tôi tiếp tục chờ mua lên khi giá giảm về khu vực hỗ trợ này với nhận định GBP sẽ còn tăng cao hơn sắp tới.
Chiến lược
Trạng thái :  chờ mua tại 1.6130—1.6090
Chốt lời    :  1.6250—1.6300
Dừng lỗ    :  1.6000AUD/USD

Hôm qua đồng Úc đóng cửa là một ngày tăng giá. Điều này thể hiện rõ xu hướng tiếp theo của đồng Úc là tăng giá. Hiện tại đồng Úc cũng đã trên đường trung bình của bollingerband. Hiện tại đồng úc đang hướng đến mức kháng cự tại 0.9527.
Hôm nay, đôla Úc trên 0.9400 thì tăng đến 0.9527.  Nếu đồng đôla Úc dưới 0.9400 thì sẽ giảm xuống 0.9355/0.9270.
Xu hướng: tăng
Biên độ dao động: 0.9355 – 0.9527
Chiến lược
Mua: 0.9370
Chốt Lời: 0.9450
 Chặn Lỗ:0.9260
 
 
USD/CAD
Hôm qua đồng Canada đóng cửa là một ngày tăng giá. Nhưng vẫn đang dao động trong sideway. Giá vẫn chưa bứt được mức kháng cự 1.0355. Cho nên xu hướng của đồng cad chưa rõ ràng. Ta nên đứng ngoài quan sát cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng.
Hôm nay đồng cad trên 1.0355 thì sẽ tăng đến 1.0460. Nếu đồng cad dưới 1.0355 thì sẽ giảm xuống 1.0270.
Xu hướng: Giảm
Biên độ dao động: 1.0270-1.0355
Chiến lược
Bán: 1.0325
Chốt Lời: 1.0280
 Chặn Lỗ: 1.0360USD/JPY
Hôm qua Yên Nhật đóng cửa là một ngày giảm giá. Cho thấy xu hướng xuống của đồng Yên đang chiếm ưu thế. Đồng Yên đang bị cản tại đường trendline up. Nếu hôm nay đồng Yên phá được mức hỗ trợ này, đồng Yên sẽ rơi mạnh mẽ. Và mục tiêu xuống là 95.80. Hôm nay , đồng Yên trên 98.00 thì tăng đến 98.80/99.12. Đồng Yên dưới 98.00 thì sẽ giảm xuống 96.80/95.80
Xu hướng: Giảm
Biên độ dao động: 96.80-99.20
Chiến lược
Bán : 98.00
Chốt Lời: 97.00
 Chặn Lỗ: 98.75