Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/08/2013 04:25:00)

EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần qua Eur vẫn chưa bức phá được kháng cự 1.3400 .Trong biểu đồ Daily , cuối ngày Eur có một ngày giảm , chúng tôi nhận thấy Eur vẫn chưa thật sự cho hướng tăng rõ ràng và khả năng Eur sideway trong biên độ 1.3400—1.3200. Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán trong khu vực 1.3340—1.3350 nhắm về vùng hỗ trợ 1.3270—1.3240 trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.
Chiến Lược :
Trạng thái  : Bán tại 1.3340—1.3350
Chốt lời     : 1.3270 hoặc 1.3240
Dừng lỗ     :  1.3400
 
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Giảm
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ Daily GBP tăng lên gần vùng  kháng cự 1.5680 ,tại khu vực này nếu như GBP bức phá kháng 1.5680 này thì khả năng gbp tiếp tục tăng cao nhắm tới kháng cự 1.5890 . Hôm nay chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh về vùng 1.5500-1.5460 xem xét mua lên với mức dừng lỗ bên dưới hỗ trợ 1.5400.
Chiến lược
Trạng thái : Mua tại 1.5500-1.5460
Chốt lời    :  1.5680 hoặc 1.5740
Dừng lỗ    :  1.5400AUD/USD

Cuối tuần qua đồng Úc kết thúc là 1 ngày tăng giá. Cho thấy lực mua đồng Úc đang tăng tốc. Nhiều dự đoán cho rằng tuần này Úc sẽ tiếp tục tăng giá và mục tiêu đầu tiên là 0.9345. Hôm nay đồng đôla Úc trên 0.9220 thì sẽ tăng đến 0.9345. Nếu đồng đôla Úc dưới 0.9220 thì sẽ giảm giá xuống 0.9130
Biên độ dao động: 0.9130-0.9345
Xu hướng: Tăng
Chiến thuật:
Chờ Mua:  0.9200
Chốt Lời : 0.9290
Dừng Lỗ : 0.9160


 
USD/CAD
Đồng Canada đang dao động xung quanh đường trung bình của bollingerband. Và kết thúc ngày là cũng ngày tăng , ngày giảm. Cho thấy xu hướng chủ yếu của đồng Cad là đi ngang.  Hôm nay đồng Cad  trên 1.0350 thì sẽ tăng đến 1.0400. Nếu đồng cad dưới 1.0350  thì sẽ giảm giá xuống 1.0270/1.0245
Biên độ dao động: 1.0245-1.0400
Xu hướng: Giảm
Chiến thuật:
Chờ Bán:  1.0330
Chốt Lời : 1.0280
Dừng Lỗ : 1.0360


 
 USD/JPY
Đồng Yên Nhật tuần dao động rất khó dự đoán. Nhưng nhìn chung đồng Yên vẫn đang ở dưới đường trung bình của bollingerband. Nên xu hướng giảm giá vẫn chiểm ưu thế.
Hôm nay đồng Yên trên 97.60  thì sẽ tăng đến 98.00. Nếu đồng Yên dưới 97.60  thì sẽ giảm giá xuống 97.00
Biên độ dao động: 97.00-98.00
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán: 97.60
Chốt Lời : 97.10
Dừng Lỗ : 98.00