Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/07/2013 06:29:00)
USD/CAD
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi xuống tại khu vực hội tụ của các đường trung bình đỏ và xanh. Dấu hiệu này cho thấy rõ ràng hơn hướng xuống đang được mở ra. Ngày hôm nay, chúng ta có thể vào Bán tại 1.0380, chặn lỗ 1.0450, mục tiêu 1.0325.
Khi giá bức phá qua khỏi 1.0325 thì sẽ đi xuống mạnh, tiến về 1.0140.
 

 
USD/JPY
Ngày hôm qua, giá đã có một ngày đi lên, đang cố gắng test lại mức 101.50. Hiện tại, chúng ta nên đứng ngoài quan sát, đợi dấu hiệu đổi chiều đi xuống xuất hiện thì sẽ vào Bán.


 
AUD/USD
Hôm qua đổng đôla Úc đóng cửa tiếp tục là 1 ngày giảm giá. Về mặt kỹ thuật, thì đồng Úc đang hồi về test lại đường trung bình của bollingerband.
Hôm nay đồng đôla Úc trên 0.9170 thì sẽ tăng đến 0.9300. Nếu đồng đôla Úc dưới 0.9170 thì sẽ giảm giá xuống 0.9120.
Biên độ dao động: 0.9120-0.9300
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua: 0.9180
Chốt Lời : 0.9280
Dừng Lỗ : 0.9140

 GBP/USD
Hôm qua đồng Bảng Anh dao động trong biên độ hẹp. Về mặt kỹ thuật, MACD đang dao động trên zero, và giá đang dao động phía trên đường trung bình của ollingerband, dấu hiệu cho thấy Bàng Anh đang trên đà tăng giá. Hiện tại , đồng bảng Anh đang gặp mức kháng cự 1.5303. Nên hôm nay đồng GBP sẽ tăng lên để test lại mức này. Nếu thành công thì xu hướng tăng giá của gbp rất mạnh mẽ trong thời gian tới.
Hôm nay đồng bảng Anh trên 1.5220  thì sẽ tăng đến 15270/1.5305. Nếu đồng bảng Anh   dưới  1.5220  thì sẽ giảm giá xuống 1.5150.
Biên độ dao động: 1.5150-1.5303
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua: 1.5220
Chốt Lời : 1.5280
Dừng Lỗ : 1.5190
 
 
EUR/USD
Hôm qua đồng Euro đóng cửa tạo thành nến doji. Cho thấy xu hướng giảm đã yếu. Và chuẩn bị cho sự tăng giá trong thời gian tới. Đồng Euro đang có mức kháng cự tại 1.3206, hôm nay đồng euro sẽ tăng giá để test lại mức này.
Hôm nay đồng euro  trên 1.3100 thì sẽ tăng đến 1.3206. Nếu đồng euro dưới 1.3100 thì sẽ giảm giá xuống 1.3000
Biên độ dao động: 1.3000-1.3206
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua: 1.3110
Chốt Lời : 1.3180
Dừng Lỗ : 1.3080