Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (15/07/2013 06:04:00)
AUD/USD
Đồng đôla Úc gây bất ngờ đối với thị trường khi giảm giá mạnh mẽ vào ngày cuối tuần. Nhưng sau đó đã tăng giá lại và đóng cửa trên mức hỗ trợ quan trọng 0.9035. Điều này có thể cho thấy sự giảm giá thất bại của đồng Úc. Nếu hôm nay giá tăng trên 0.9200 cho thấy xu hướng tăng của đôla Úc sẽ mạnh mẽ trong thời gian tới.
Hôm nay đồng đôla Úc trên 0.9050 thì sẽ tăng đến 0.9133/0.9190. Nếu đồng đôla Úc dưới 0.9050 thì sẽ giảm giá xuống 0.8990.
Biên độ dao động: 0.9050-0.9200
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua: 0.9070
Chốt Lời : 0.9130/0.9180
Dừng Lỗ : 0.9030

USD/CAD
Đóng cửa tuần qua đồng Canada đã giảm giá mạnh mẽ. Và cũng đã chạm vùng hỗ trợ 1.0342. Điều này cũng cho thấy xu hướng giảm giá của đồng Canada trong thời gian tới.
Hôm nay đồng Canada dưới 1.0380 sẽ giảm xuống 1.0322. Nếu đồng Canada trên 1.0380  sẽ tăng đến 1.0420/1.0450.
Biên độ dao động: 1.0322-1.0450
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua: 1.0350
Chốt Lời : 1.0420
Dừng Lỗ : 1.0320
 
USD/JPY
Về kỹ thuật ta thấy MACd đang tăng trên zero và giá dao động trên đường trung bình của bollingerband. Dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá của đồng Yên đang chiếm ưu thế.
Hôm nay đồng Yên dưới 99.00 sẽ giảm xuống 96.90. Và nếu đồng Yên trên 99.00 sẽ tăng đến 100.00
Biên độ dao động: 96.90-100.00
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua: 99.30
Chốt Lời : 99.80
Dừng Lỗ : 99.00

EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : tăng
Dự kiến hôm nay : Trong biểu đồ daily , Eur đang di chuyển sideway trong biên độ rộng 1.2740—1.3400 , cuối tuần qua Eur tăng mạnh sau khi thất bại tại hỗ trợ 1.2740 và đóng cửa tại 1.3070. Chúng tôi nhận thấy khả năng Eur còn tiếp tục tăng trong tuần này nhắm tới  kháng cự 1.3300.Hôm nay chúng tôi chờ nhịp điều chỉnh về vùng 1.2920—1.2960 ủng hộ mua lên với dự kiến Eur tiếp tục tăng chinh phục kháng cự tiếp theo 1.3300.
Chiến Lược :
Trạng thái  : chờ mua tại 1.2920—1.2960
Chốt lời     : 1.3170--1.3300
Dừng lỗ     :  1.2750
    
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : tăng
Dự kiến hôm nay : GBP đã bức phá đường trendline tạo hướng tăng nhắm tới kháng cự 1.5340. Trong biểu đồ H4,đường Bollinger band đang thu hẹp lại cho thấy vào giai đoạn điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục chinh phục các mức kháng cự cao hơn vào sắp tới. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua lên khi giá điều chỉnh về vùng 1.4950—1.5000.
Chiến lược
Trạng thái : chờ mua tại 1.4950—1.5000
Chốt lời    :  1.5300—1.5340
Dừng lỗ    :  1.4810