Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (06/06/2013 11:32:00)
EUR/USD
 
- Xu hướng trong ngày  : tăng                                                                                                          
-Dự kiến hôm nay :  Eur sideway vào hôm qua quanh 1.3060—1.3100 , cuối ngày cho xu hướng tăng tiếp tục . Tuy nhiên trong biểu đồ Daily , giá đã chạm đường band trên của Bollinger band cho thấy khả năng eur có thể sẽ giảm lại kiểm tra khu vực hỗ trợ 1.2940—1.3000.Hôm nay chúng tôi sẽ bán quanh khu vực 1.3140—1.3160 với mức dừng lỗ trên mức cao 1.3240.
-Chiến lược :
Trạng thái  :  chờ bán 1.3140—1.3160
Chốt lời     : 1.3000 hoặc 1.2940
Dừng lỗ     : 1.3240

 
GBP/USD
- Xu hướng trong ngày : tăng
- Dự kiến hôm nay : Hôm qua GBP tăng mạnh gần kháng cự 1.5450 như dự kiến của chúng tôi. Trong biểu đồ daily , giá tiến lên gần chạm đường band trên của Bollinger band , theo nhận định của chúng tôi khả năng GBP sideway trong biên độ rộng từ mức cao 1.5600--- 1.5000 . Hôm nay chúng tôi chờ bán tại vùng 1.5440—1.5460  với mức dừng lỗ bên trên 1.5600.
-Chiến lược :
Trạng thái : chờ bán  tại vùng 1.5440—1.5460
Chốt lời    : 1.5320 hoặc 1.5270
Dừng lỗ    : 1.5600


AUD/USD
Đồng Úc đã giảm giá mạnh vào ngày hôm qua và sáng nay. Nhìn biểu đồ Tháng ta thấy đồng Úc đã giảm gần chạm mục tiêu tại 0.9400. Mức hỗ trợ này cũng khá quan trọng. Vì vậy ta có thể chờ để mua lên từ mức này.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 0.9540 thì giảm xuống 0.9400. Nếu đồng đôla Úc trên 0.9540 thì tăng đến 0.9650.
Biên độ dao động: 0.9400-0.9650
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:

Chờ Mua : 0.9430
Chốt lời: 0.9520
Chặn lỗ: 0.9390

 
 
USD/JPY
Đồng Yên Nhật tiếp tục giảm giá vào ngày hôm qua. Hiện tại đang có mức hỗ trợ tại 0.9850. Đồng Yên Nhật có thể xuống lại mức này. Nhưng hiện tại cũng đang gặp hỗ trợ tại đường band dưới của bollingerband, nên có thể giá sẽ tăng lên lại đường trung bình.
Hôm nay đồng Yên trên 99.00 sẽ tăng đến 100.40. Đồng Yên dưới 99.00 sẽ giảm xuống 98.50/97.00.
Biên độ dao động 99.90-101.20
Xu hướng: giảm
Chiến thuật
:
Mua : 100.00
Chốt lời: 100.90
Chặn lỗ: 99.80

 
USD/CAD
Đồng Canada vẫn ổn định giá ở trên cao. MACD đang dao động trên zero và giá trên đường trung bình của bollingerband. Dấu hiệu kỹ thuật cho ta thấy xu hướng đồng Canada vẫn còn tăng mạnh mẽ.
Hôm nay đồng Canada trên 1.0340  thì tăng đến 1.0420/1.0440. Nếu đồng Canada dưới 1.0340 thì giảm xuống 1.0260.
Biên độ dao động: 1.0340-1.0440
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:

Mua : 1.0350
Chốt lời: 1.0410
Chặn lỗ: 1.0320