Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (25/03/2013 02:38:00)
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã có một sự hồi phục giá mạnh mẽ. Nhưng hiện tại đang gặp mức kháng cự quan trọng tại 1.5260 và cũng là band trên của bollingerband. Thêm nữa là giá đang nằm dưới đường downtrend. Vì vậy, giá đang ở ngay mốc quan trọng, các nhà đầu tư hãy quan sát cẩn thận. Giá có thể sẽ giảm trở lại từ khu vực này. Nếu như hôm nay, đồng bảng Anh đóng cửa yếu thì ngày mai dấu hiệu tốt cho tín hiệu bán.
Hôm nay đồng bảng Anh dưới 1.5230  thì giảm xuống 1.5160. Nếu đồng bảng Anh trên 1.5230 thì tăng đến 1.5260/1.5320.
Biên độ dao động: 1.5160-1.5260
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 1.5250
Chốt lời: 1.5200
Chặn lỗ: 1.5300
 
 
EUR/USD
Kết thúc tuần vừa qua là một tuần tăng giá của đồng châu Âu. Và giá cũng đã phá vỡ đường downtrendline, cho thấy xu hướng tăng giá của đồng Euro. MACD của biểu đồ daily cũng đã tạo thế đồi chiều tăng. Cho thấy xu hướng tăng giá của đồng euro đang chiếm ưu thế
Hôm nay đồng Euro dưới 1.2960 thì giảm xuống 1.2880. Nếu đồng Euro trên 1.2960 thì tăng đến 1.3165
Biên độ dao động: 1.2960-1.3165
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 1.2970
Chốt lời: 1.3050/1.3100
Chặn lỗ: 1.2940
 
 
AUD/USD
Đồng đôla Úc cũng đã có một chu kỳ tăng mạnh mẽ. Nhưng hiện tại đang gặp mức kháng cự quan trọng tại 1.0475. Vì vậy, giá có thể sẽ điều chỉnh giảm lại từ khu vực giá này.
Hôm nay đồng đôla Úc dưới 1.0440 thì giảm xuống 1.0400/1.0340. Nếu đồng đôla Úc trên 1.0440 thì tăng đến 1.0475/1.0500
Biên độ dao động: 1.0400-1.0500
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 1.0410
Chốt lời: 1.0470
Chặn lỗ: 1.0370
 
 
 
USD/JPY
Cuối tuần rồi, đồng Yên đóng cửa là 1 ngày giảm giá. Nhưng vẫn chưa phá được mức hỗ trợ cứng 94.00. MACD của biểu đồ daily đang có tín hiệu đổi chiều. Vì vậy, khi giá phá được mức hỗ trợ 94.00 giá sẽ giảm nhiều. Mục tiêu xuống khoảng 90.80
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 94.00 thì tăng đến 96.00. Nếu đồng Yên Nhật dưới 94.00 thì giảm giá 92.85.
Biên độ dao động: 92.85-95.00
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 94.70
Chốt lời: 94.10
Chặn lỗ: 95.00

 
USD/CAD
Đóng cửa vào cuối tuần trước, đồng Canada tiếp tục giảm giá. Vì vậy kỳ vọng xuống lại 1.0180 là rất khả quan. Hôm nay đồng Canada trên 1.0230 thì sẽ tăng lên 1.0300. Nếu đồng Canada dưới 1.0230 thì sẽ giảm lại vùng 1.0180.
Biên độ dao động: 1.0180-1.0300
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán :  1.0230
Chốt lời: 1.0190
Chặn lỗ: 1.0270