Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược ngoại tệ (19/03/2013 10:35:00)
EUR/USD
Xu hướng trong ngày  : Giảm
Dự kiến hôm nay :  Hôm qua Eur có một ngày tăng lên gặp kháng cự 1.3000 . Trong biểu đồ daily , Chúng tôi nhận thấy Eur vẫn còn trong hướng giảm khi giá vẫn còn di chuyển dưới 1.3100. Hôm nay chúng tôi vào bán với mức dừng lỗ  bên trên 1.3100.
Chiến Lược :
Trạng thái  :  bán tại vùng 1.3000-1.3020
Chốt lời     :  1.2890 hoặc 1.2840
Dừng lỗ     :  1.3120
 
     
 
GBP/USD
Xu hướng trong ngày : Giảm
Dự kiến hôm nay : GBP tăng mạnh gần kháng cự 1.5220 vào cuối tuần qua , cuối ngày vẫn còn đóng cửa bên dưới mức kháng cự này . Chúng tôi nhận thấy xu hướng giảm của đồng GBP vẫn còn khi giá chưa bức phá được kháng cự 1.5220 . Hôm nay chúng tôi ủng hộ bán tại vùng 1.5140—1.5170 với mức dừng lỗ ngắn bên trên kháng cự  1.5220.
Chiến lược
Trạng thái :  bán tại 1.5140—1.5170
Chốt lời    :   1.5070 hoặc 1.5000
Dừng lỗ    :    1.5220AUD/USD
Hôm qua đồng đôla đóng cửa là ngày tăng giá. Nhưng giá đóng cửa vẫn không cao hơn mức kháng cự 1.0410. Vì vậy khả năng hôm nay đồng đôla Úc có thề điều chỉnh giảm. Hôm nay đồng đôla Úc dưới 1.0410 thì giảm xuống 1.0340/1.0280. Nếu đồng đôla Úc trên 1.0410 thì tăng đến 1.0475.
Biên độ dao động: 1.0280-1.0410
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán : 1.0390
Chốt lời: 1.0350
Chặn lỗ: 1.0410
 

 
USD/JPY
Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần đồng Yên Nhật tăng giá. Theo kỹ thuật , đồng Yên đã điều chỉnh giảm về vùng hỗ trợ quan trọng 94.30 và cũng là đường trung bình của bollingerband. Sau đó tăng giá lên lại, điều này cho thấy xu hướng tăng giá của đồng Yên vẫn tiếp diễn.
Hôm nay đồng Yên Nhật trên 95.10 thì tăng đến 96.70. Nếu đồng Yên Nhật dưới 95.10 thì giảm giá 94.30.
Biên độ dao động: 94.30 - 96.70
Xu hướng: tăng
Chiến thuật:
Mua : 95.30
Chốt lời: 95.80
Chặn lỗ: 95.00
 


USD/CAD
Ngày hôm qua đồng Canada kết thúc phiên giao dịch là ngày giảm giá. Thể hiện xu hướng tiếp tục giảm của đồng Canada. Mục tiệu giảm đợt này kỳ vọng sẽ xuống lại vùng hỗ trợ 1.0140 và cũng là band dưới của bollingerband.. Hôm nay đồng Canada trên 1.0240 thì sẽ tăng lên 1.0300. Nếu đồng Canada dưới 1.0240 thì sẽ giảm lại vùng 1.0140.
Biên độ dao động: 1.0140-1.0240
Xu hướng: giảm
Chiến thuật:
Bán:  1.0225
Chốt lời: 1.0180
Chặn lỗ: 1.0280