Chiến Lược Ngoại Tệ

Return to Full Page
Chiến lược vàng (20/07/2015 11:08:00)
       Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Vàng bất ngờ giảm mạnh vào sáng nay tiếp tục bức phá hỗ trợ 1125 tạo mức thấp mới tại 1070 cho thấy lực bán vẫn đang được duy trì hướng về hỗ trợ trong Weekly tại 1045 nếu như Vàng vẫn còn di chuyển bên dưới kháng cự 1130 trong tuần này. Hôm nay chúng tôi tạm thời đứng ngoài quan sát chờ tín hiệu bán khi giá kiểm tra kháng cự 1125—1130, với mục tiêu hướng về 1070—1045.
Trạng thái : quan sát chờ tín hiệu bán quanh 1125--1130