Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (26/06/2015 10:13:00)
         Xu hướng : Sideway
        Dự kiến hôm nay :  Hiện tại Vàng đang sideway quanh  hỗ trợ 1165—1170 , chúng tôi nhận thấy đây là khu vực hỗ trợ khá mạnh trong xu hướng dài hạn. Trong biểu đồ Weekly , nếu như Vàng  bị thất bại quanh khu vực này thì khả năng Vàng kết thúc giai đoạn giảm điều chỉnh trong biên độ 1165—1200 và tiếp tục hướng tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 1215 trong thời gian tới . Hôm nay chúng tôi tạm thời quan sát chờ tín hiệu để vào mua trong dài hạn quanh 1165-1170.
Trạng thái : Quan sát chờ tín hiệu mua