Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (16/06/2015 11:25:00)
Dự kiến hôm nay :  Hiện tại Vàng đang hướng lên chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1200 . Hôm qua Vàng kiểm tra hỗ trợ 1165—1170 và thất bại quanh khu vực này, cuối ngày đóng cửa tăng giá tại 1188 cho thấy khả năng hôm nay tiếp tục chinh phục kháng cự 1200. Chúng tôi giữ trạng thái mua quanh 1180 với mục tiêu Vàng hôm nay chạm 1200 hoặc cao hơn tại 1215 trong tuần.
Trạng thái : Giữ  mua 1180--1185
Xu hướng : Sideway
Chốt lời : 1200 hoặc 1215
Dừng lỗ : 1163