Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (08/06/2015 10:52:00)
 
Xu hướng : Sideway
Dự kiến hôm nay : Cuối tuần qua Vàng có một ngày giảm mạnh mẽ bức phá hỗ trợ 1180  và giảm tiếp diễn hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1165 như dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục được ủng hộ tại thời điểm này , tuy nhiên quanh khu vực hỗ trợ trong dài hạn 1150—1165 chúng tôi không ủng hộ bán và quan sát chờ tín hiệu đảo chiều tại khu vực này trong dài hạn .
Trạng thái : quan sát