Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (05/06/2015 09:14:00)
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Vàng có một ngày giảm mạnh mẽ bức phá hỗ trợ 1180 , cuối ngày đóng cửa tại 1176 cho thấy hướng giảm đang được tiếp diễn hướng về hỗ trợ tiếp theo tại 1165. Chúng tôi nhận thấy xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục được ủng hộ tại thời điểm này , hiện tại Vàng đang hướng về 2 khu vực hỗ trợ quan trọng trong dài hạn 1165 và 1150. Hôm nay chúng tôi vào bán khi Vàng kiểm tra kháng cự 1180 với mục tiêu trong ngày tại 1165.
Trạng thái : Chờ bán tại 1180--1185
Xu hướng : Sideway
Chốt lời : 1165
Dừng lỗ : 1190