Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (01/06/2015 11:28:00)
Dự kiến hôm nay : Vàng tăng lên gần kháng cự 1200 như dự kiến của chúng tôi từ hỗ trợ 1180. Trong biểu đồ Weekly, chúng tôi nhận thấy Vàng hiện tại sideway trong biên độ 1180—1215 trong giai đoạn tăng giá từ mức thấp 1143 . Chúng tôi vẫn tiếp tục  ủng hộ mua lên trong khu vực bên trên hỗ trợ 1180 này.
Xu hướng : Sideway
Trạng thái : Giữ mua quanh 1180--1185
Chốt lời : 1200 hoặc 1215
Dừng lỗ : 1175