Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (19/05/2015 11:04:00)
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Vàng tạo mức cao mới tại 1232 tuy nhiên cuối ngày đóng cửa bên dưới kháng cự 1228 cho thấy khả năng trở lại sideway trong biên độ 1215—1228 trước khi tiếp tục xu hướng tăng chinh phục kháng cự 1238 . Hôm nay chúng tôi chờ tín hiệu mua lên khi giá về gần 1215—1210.
Xu hướng : Tăng
Trạng thái : Chờ tín hiệu mua tại 1215--1210
Chốt lời : 1228 hoặc 1238
Dừng lỗ : 1200