Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (18/05/2015 11:16:00)
Dự kiến hôm nay : Vàng tăng vào tuần qua chạm mục tiêu của chúng tôi tại 1220 , cuối tuần đóng cửa tại 1223 cho thấy khả năng Vàng tiếp tục xu hướng tăng chinh phục kháng cự tiếp theo tại 1238 . Hiện tại Vàng đang di chuyển trong biên độ 1215—1228, chúng tôi nhận thấy có thể Vàng sideway trong biên độ này trước khi tiếp tục xu hướng tăng chinh phục kháng cự cao hơn tại 1238 . Hôm nay chúng tôi chờ tín hiệu mua lên khi giá về gần 1215—1218.
Xu hướng : Tăng
Trạng thái : Chờ mua tại 1215--1218
Chốt lời : 1228 hoặc 1238
Dừng lỗ : 1210