Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (13/05/2015 11:35:00)
Dự kiến hôm nay : Hôm qua Vàng có một ngày tăng giá sau khi một lần nữa đã không bức phá được hỗ trợ 1180 và tiến lên chinh phục kháng cự 1200. Như vậy khả năng Vàng gặp hỗ trợ mạnh tại 1180 , chúng tôi nhận thấy có thể nhịp tăng này bức phá kháng cự 1200 nhanh chóng  tiến lên 1220 trong tuần này. Hôm nay chúng tôi ủng hộ mua quanh 1185—1190 với mụa tiêu chinh phục 1200
Xu hướng : Sideway
Trạng thái : Mua tại 1185--1190
Chốt lời : 1200 hoặc 1220
Dừng lỗ : 1175