Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (08/05/2015 11:29:00)
Dự kiến hôm nay : Hiện tại Vàng đang gặp kháng cự tại 1200 , hôm qua giá vẫn chưa bức phá được mực kháng cự này cho thấy lực bán vẫn đang được ủng hộ trong giai đoạn từ 1220—1140. Hôm qua Vàng bức phá dưới 1185 thì khả năng hướng về kiểm tra hỗ trợ 1169—1166. Chúng tôi vào bán vào hôm nay quanh 1185 với mục tiêu 1169.
Trạng thái : Bán tại 1185
Chốt lời : 1169--1166
Dừng lỗ : 1200