Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (04/05/2015 11:34:00)
XAU/USD 
Xu hướng : Giảm
Dự kiến hôm nay : Vàng giảm trở lại vào tuần qua bức phá hỗ trợ 1186 , tiếp tục hướng về gần hỗ trợ 1166 như dự kiến của chúng tôi  . Trong biểu đồ Weekly cho thấy lực bán vẫn đang được duy trì tại khu vực này , chúng tôi nhận thấy khả năng Vàng đang tìm đáy quanh khu vực 1150—1166 trước khi chuẩn bị cho nhịp tăng dài trong thời gian tới.Hôm nay khả năng Vàng tăng nhẹ kiểm tra mức kháng cự 1186 hoặc 1200 trước khi tiếp tục giảm về 1166—1150.Hôm nay chúng tôi tạm thời quan sát chờ tín hiệu vào bán trong ngắn hạn về khu vực hỗ trợ 1166--1150
Trạng thái : Quan sát