Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (06/04/2015 10:50:00)
Những tín hiệu không vui trên thị trường lao động theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động phi nông nghiệp vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường cuối tuần do nghỉ lễ, mà chủ yếu sẽ tác động tới giá vàng tuần tới.
Trong tuần này thị trường vàng sẽ bị điều chỉnh bởi số liệu việc làm mới công bố của Mỹ ​​vào cuối tuần và tình hình chiến sự tại Trung Đông.
Về phần kỹ thuật, sáng nay vàng mở cửa đầu tuần tạo gap, hướng lên đang gia tăng động lượng, và mục tiêu đầu tiên là 1220. Nếu bức phá 1220, sẽ hướng về 1240. Nếu như không bức phá được thì sẽ sideway trong biên độ 1196-1220.
Chiến lược:
Chờ mua khi giá bức phá 1220.