Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (03/04/2015 10:43:00)
       Các quỹ phòng hộ đặt cược đà tăng của giá vàng sẽ không kéo dài và số hợp đồng đặt cược giá vàng giảm đạt con số cao kỷ lục. Kể cả khi giá vàng tương lai tăng 2 tuần liên tiếp, một số nhà đầu tư vẫn xa lánh kim loại quý này. Lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETP vàng toàn cầu liên tục giảm trong tháng 3

Về phần kỹ thuật, hôm qua vàng có một ngày giảm điểm đã test về 50 % của cây nến ngày hôm trước , biên độ sideway hiện tại 1193-1215, có khả năng về test 1167 trong dài hạn . Hôm nay chúng ta có thể đánh ngắn trong biên độ sideway .
Chiến lược:
Chờ mua: 1193
Chốt lời: 1215-1220
Stoploss: 1179