Chiến Lược Vàng

Return to Full Page
Chiến lược vàng (26/02/2015 10:56:00)
Giá vàng 2 hồi phục từ mức thấp nhất 7 tuần sau khi Chủ tịch Fed Janet Yellen đánh tín hiệu Fed sẽ chưa nâng lãi suất. Tuy Fed đang chuẩn bị xem xét việc nâng lãi suất trên cơ sở "từng phiên họp", song lãi suất chưa thể tăng trong ít nhất vài phiên họp tới.
Giá dầu tăng trở lại khi giới thương nhân, tạm gác số liệu kỷ lục về dự trữ dầu thô của Mỹ sang một bên, tập trung vào dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu đang có dấu hiệu hồi phục.
Về phần kỹ thuật, ngày hôm qua giá vàng test về đường trung bình, và chưa thể hiện thế lên rõ rệt. Biên độ giao dịch 1200-1220.  
Chiến lược:
Đứng ngoài quan sát